När då var nu

På Västmanlands museum i Västerås visas fyra historiska tidsresor för hela familjen. Från jägare och samlare till modärna tider är det ett antal tusen år och tanken svindlar när man förstår att Västerås med omnejd har varit attraktivt hela tiden.
Så vad hände egentligen i Västerås och trakten omkring? Vem kom dit och vad gjorde dom?
Så planera fyra roliga besök inklusive fika på Västmanlands musuem i Västerås.