Vad göms under våra fötter?

Vad finns det i marken under våra fötter? Vad är berg gjort av? Hur tar man reda på det?

Varje år, under en hel dag, är det aktiviteter runt om i hela Sverige för alla som vill ta reda på mer om marken, om vår geologi och våra geovetenskaper.
Vad har man för nytta av att veta allt om marken?

Varje län har många aktiviteter. I Stockholms län kan man t ex krypa i Gillberga Gryt eller åka till Sollentuna och lära sig mer om bergarter och mineraler. I Uppsala län tar man ficklampan och kikar på djur i mörker eller så är man med om en aktivitet i Dannemora Gruva. I Södermanlands län berättas om vad som händer när man går ut och letar stenar och mineraler och i Västmanlands län kan man mötas upp vid Storkari Sten.

Så dags för en utflykt på, i och om våra marker någonstans i Sverige. Din utflykt finns på geologinsdag.nu.

8 september i hela landet.

 

Bild: Exkursion på Fulufjället, foto Claes Mellqvist